ÖĞRENCİ SAYILARI

Doktora 1.288
Yüksek Lisans 5.008
Ön Lisans 19.496
Lisans 36.258

Toplam : 62.050AKADEMİK PERSONEL SAYILARI

Profesör 327
Doçent 236
Dr. Öğr. Üyesi 463
Öğretim Görevlisi 455
Araştırma Görevlisi 1016

Toplam : 2.497İDARİ PERSONEL SAYILARI

İdari Personel(657) 1.523
4-B Sözleşmeli idari 548
Sürekli İşçi 1.329

Toplam : 3.400AKADEMİK BİRİM SAYILARI

Fakülte 18
Meslek Yüksekokulu 16
Yüksekokul 3
Enstitü 4
Araştırma Merkezi 13

Toplam : 56‬‬KÜTÜPHANE

Kitap (Basılı + Elektronik) Sayısı 405.983
Dergi (Basılı + Elektronik) Sayısı 58.250
Tez (Basılı + Elektronik) Sayısı 2.804.744

Toplam : 3.268.977

* Veriler 19.04.2022 Tarihinde Güncellenmiştir.