ÖĞRENCİ SAYILARI

Doktora 1.337
Yüksek Lisans 5.277
Ön Lisans 19.875
Lisans 40.752

Toplam : 67.241AKADEMİK PERSONEL SAYILARI

Profesör 306
Doçent 223
Dr. Öğr. Üyesi 469
Öğretim Görevlisi 463
Araştırma Görevlisi 877

Toplam : 2.338İDARİ PERSONEL SAYILARI

İdari Personel(657) 1.558
4-B Sözleşmeli idari 504
Sürekli İşçi 1.358

Toplam : 3.420AKADEMİK BİRİM SAYILARI

Fakülte 18
Meslek Yüksekokulu 16
Yüksekokul 3
Enstitü 4
Araştırma Merkezi 13

Toplam : 56‬‬KÜTÜPHANE

Kitap (Basılı + Elektronik) Sayısı 405.983
Dergi (Basılı + Elektronik) Sayısı 58.250
Tez (Basılı + Elektronik) Sayısı 2.804.744

Toplam : 3.268.977

* Veriler 16.04.2021 Tarihinde Güncellenmiştir.