ÖĞRENCİ SAYILARI

Doktora 1.366
Yüksek Lisans 5.859
Ön Lisans 22.875
Lisans 36.063

Toplam : 66.163AKADEMİK PERSONEL SAYILARI

Profesör 368
Doçent 247
Dr. Öğr. Üyesi 446
Öğretim Görevlisi 422
Araştırma Görevlisi 644

Toplam : 2.127İDARİ PERSONEL SAYILARI

İdari Personel(657) 2.053
4-B Sözleşmeli idari 185
Sürekli İşçi 1.251

Toplam : 3.489AKADEMİK BİRİM SAYILARI

Fakülte 18
Meslek Yüksekokulu 16
Yüksekokul 3
Enstitü 4
Araştırma Merkezi 13

Toplam : 56‬‬KÜTÜPHANE

Kitap (Basılı + Elektronik) Sayısı 405.983
Dergi (Basılı + Elektronik) Sayısı 58.250
Tez (Basılı + Elektronik) Sayısı 2.804.744

Toplam : 3.268.977

* Veriler 04.09.2023 Tarihinde Güncellenmiştir.