ÖĞRENCİ SAYILARI

Doktora 1.373
Yüksek Lisans 5.607
Ön Lisans 21.457
Lisans 35.858

Toplam : 64.295AKADEMİK PERSONEL SAYILARI

Profesör 356
Doçent 241
Dr. Öğr. Üyesi 449
Öğretim Görevlisi 443
Araştırma Görevlisi 708

Toplam : 2.197İDARİ PERSONEL SAYILARI

İdari Personel(657) 1.505
4-B Sözleşmeli idari 628
Sürekli İşçi 1.301

Toplam : 3.434AKADEMİK BİRİM SAYILARI

Fakülte 18
Meslek Yüksekokulu 16
Yüksekokul 3
Enstitü 4
Araştırma Merkezi 13

Toplam : 56‬‬KÜTÜPHANE

Kitap (Basılı + Elektronik) Sayısı 405.983
Dergi (Basılı + Elektronik) Sayısı 58.250
Tez (Basılı + Elektronik) Sayısı 2.804.744

Toplam : 3.268.977

* Veriler 24.10.2022 Tarihinde Güncellenmiştir.