ÖĞRENCİ SAYILARI

Doktora 1.284
Yüksek Lisans 5.075
Ön Lisans 21.038
Lisans 42.126

Toplam : 69.523AKADEMİK PERSONEL SAYILARI

Profesör 306
Doçent 223
Dr. Öğr. Üyesi 469
Öğretim Görevlisi 463
Araştırma Görevlisi 877

Toplam : 2.338İDARİ PERSONEL SAYILARI

İdari Personel(657) 1.558
4-B Sözleşmeli idari 504
Sürekli İşçi 1.358

Toplam : 3.420AKADEMİK BİRİM SAYILARI

Fakülte 19
Meslek Yüksekokulu 16
Yüksekokul 3
Enstitü 3
Araştırma Merkezi 15

Toplam : 56‬‬KÜTÜPHANE

Kitap (Basılı + Elektronik) Sayısı 405.983
Dergi (Basılı + Elektronik) Sayısı 58.250
Tez (Basılı + Elektronik) Sayısı 2.804.744

Toplam : 3.268.977

* Veriler 23.12.2020 Tarihinde Güncellenmiştir.