ÖĞRENCİ SAYILARI

Doktora 1.490
Yüksek Lisans 6.769
Ön Lisans 20.713
Lisans 34.914

Toplam : 63.886AKADEMİK PERSONEL SAYILARI

Profesör 359
Doçent 253
Dr. Öğr. Üyesi 450
Öğretim Görevlisi 441
Araştırma Görevlisi 689

Toplam : 2.192İDARİ PERSONEL SAYILARI

İdari Personel(657) 1.501
4-B Sözleşmeli idari 619
Sürekli İşçi 1.290

Toplam : 3.410AKADEMİK BİRİM SAYILARI

Fakülte 18
Meslek Yüksekokulu 16
Yüksekokul 3
Enstitü 4
Araştırma Merkezi 13

Toplam : 56‬‬KÜTÜPHANE

Kitap (Basılı + Elektronik) Sayısı 405.983
Dergi (Basılı + Elektronik) Sayısı 58.250
Tez (Basılı + Elektronik) Sayısı 2.804.744

Toplam : 3.268.977

* Veriler 06.02.2023 Tarihinde Güncellenmiştir.