ÖĞRENCİ SAYILARI

Doktora 1.282
Yüksek Lisans 4.941
Ön Lisans 18.665
Lisans 34.784

Toplam : 59.672AKADEMİK PERSONEL SAYILARI

Profesör 327
Doçent 236
Dr. Öğr. Üyesi 463
Öğretim Görevlisi 455
Araştırma Görevlisi 1016

Toplam : 2.497İDARİ PERSONEL SAYILARI

İdari Personel(657) 1.523
4-B Sözleşmeli idari 548
Sürekli İşçi 1.329

Toplam : 3.400AKADEMİK BİRİM SAYILARI

Fakülte 18
Meslek Yüksekokulu 16
Yüksekokul 3
Enstitü 4
Araştırma Merkezi 13

Toplam : 56‬‬KÜTÜPHANE

Kitap (Basılı + Elektronik) Sayısı 405.983
Dergi (Basılı + Elektronik) Sayısı 58.250
Tez (Basılı + Elektronik) Sayısı 2.804.744

Toplam : 3.268.977

* Veriler 09.06.2022 Tarihinde Güncellenmiştir.