ÖĞRENCİ SAYILARI

Doktora 1.290
Yüksek Lisans 4.917
Ön Lisans 24.178
Lisans 36.199

Toplam : 66.584AKADEMİK PERSONEL SAYILARI

Profesör 352
Doçent 268
Dr. Öğr. Üyesi 443
Öğretim Görevlisi 430
Araştırma Görevlisi 680

Toplam : 2.173İDARİ PERSONEL SAYILARI

İdari Personel(657) 2.053
4-B Sözleşmeli idari 185
Sürekli İşçi 1.251

Toplam : 3.489AKADEMİK BİRİM SAYILARI

Fakülte 18
Meslek Yüksekokulu 16
Yüksekokul 3
Enstitü 4
Araştırma Merkezi 13

Toplam : 56‬‬KÜTÜPHANE

Kitap (Basılı + Elektronik) Sayısı 405.983
Dergi (Basılı + Elektronik) Sayısı 58.250
Tez (Basılı + Elektronik) Sayısı 2.804.744

Toplam : 3.268.977

* Veriler 04.09.2023 Tarihinde Güncellenmiştir.