ÖĞRENCİ SAYILARI

Doktora 1.080
Yüksek Lisans 3.792
Ön Lisans 23.414
Lisans 42.114

Toplam : 70.400AKADEMİK PERSONEL SAYILARI

Profesör 305
Doçent 218
Dr. Öğr. Üyesi 472
Öğretim Görevlisi 464
Araştırma Görevlisi 896

Toplam : 2.355‬İDARİ PERSONEL SAYILARI

İdari Personel(657) 1.562
4-B Sözleşmeli idari 479
Sürekli İşçi 1.595

Toplam : 3.636‬AKADEMİK BİRİM SAYILARI

Fakülte 19
Meslek Yüksekokulu 16
Yüksekokul 3
Enstitü 3
Araştırma Merkezi 15

Toplam : 56‬‬KÜTÜPHANE

Kitap (Basılı + Elektronik) Sayısı 405.983
Dergi (Basılı + Elektronik) Sayısı 58.250
Tez (Basılı + Elektronik) Sayısı 2.804.744

Toplam : 3.268.977

* Veriler 22.10.2020 Tarihinde Güncellenmiştir.