ÖĞRENCİ SAYILARI

Doktora 1.116
Yüksek Lisans 4.113
Ön Lisans 22.562
Lisans 43.190

Toplam : 70.981AKADEMİK PERSONEL SAYILARI

Profesör 278
Doçent 215
Dr. Öğr. Üyesi 485
Öğretim Görevlisi 462
Araştırma Görevlisi 822

Toplam : 2.262‬İDARİ PERSONEL SAYILARI

İdari Personel(657) 1.589
4-B Sözleşmeli idari 377
Sürekli İşçi 1.255

Toplam : 3.221‬AKADEMİK BİRİM SAYILARI

Fakülte 19
Meslek Yüksekokulu 16
Yüksekokul 3
Enstitü 3
Araştırma Merkezi 15

Toplam : 56‬‬KÜTÜPHANE

Kitap (Basılı + Elektronik) Sayısı 405.983
Dergi (Basılı + Elektronik) Sayısı 58.250
Tez (Basılı + Elektronik) Sayısı 2.804.744

Toplam : 3.268.977

* Veriler 20.01.2020 Tarihinde Güncellenmiştir.